Wywiady

Interviews

Alchemik
Magda Lebecka
Źródło: "Kamera. Produkcja i postprodukcja w filmie, TV i wideo", nr 2/2007 (23)
Treść wywiadu