Recenzje

ReviewsFilmy

Films

MŁYN I KRZYŻ (The Mill and the Cross)


Jak Michael York grał u Lecha Majewskiego
Małgorzata Piwowar
Źródło: "Rzeczpospolita" online (08.12.2009)
Treść
Link do artykułu znajduje się w "Wiadomościach".