Art

DIVINITIES (cykl videoartów)
[2006]
Reżyseria: Lech Majewski
Ekipa
Obsada: Grzegorz Przybył, Patryk Czajka, Dorota Lis

Muzyka: Lech Majewski, Józef Skrzek
Zdjęcia: Lech Majewski
Dyrektor produkcji: Leon Herlig
Montaż: Eliot Ems

Opis
"DiVinities" ma formę videoartu zbudowanego z 12 części wyświetlanych na oddzielnych monitorach. To od widzów zależeć będzie, w jakiej kolejności obejrzą poszczególne elementy prezentacji.

Nowojorskie Museum of Modern Art uhonorowało moją twórczość, organizując retrospektywę. – mówi Lech Majewski. – To szczególne wyróżnienie zmobilizowało mnie – za namową kuratora muzeum – do zarejestrowania scen i obrazów noszonych przez lata. Z nowych inspiracji i obsesji zebranych pod wspólnym tytułem "DiVinities" biegną nitki łączące moje realizacje na rożnych polach, zarówno filmu i malarstwa, jak i literatury, poezji i teatru. W swym zamyśle prace te mają stworzyć ekwiwalent wizualnego tomu poezji, w którym poszczególne sceny „czyta się” jak wiersze. I chociaż każdy wiersz jest zamkniętym i samoistnym utworem, to, zsumowany z innymi zbiorem, tworzy element szerszego pejzażu. "DiVinities" można zatem oglądać we fragmentach jako 5-9 minutowy video art, a także w całości jako spektakl-film trwający 90 minut.


Blood of a Poet. 2006. Poland. With Patryk Czajka, Grzegorz Przybyl. "A young poet, whose violent father’s shadow looms over him, recalls traumatic episodes from his life" (Majewski). This new work comprises twenty-seven digital pieces that can be seen separately or as a narrative feature. [The Museum of Modern Art, www.moma.org]
Kadry z cyklu "DiVinities" znajdują się na stronie internetowej www.lechmajewski.art.pl/galeria.
The Museum of Modern Art, New York (2006); Citi Art Center, Gorzów (2006); The Set Design Museum, Katowice (2006)